Wel goed water geven!

01 december 2015

Een waaier met maar liefst 33 maatregelen voor voldoende schoon water op de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland, gelanceerd tijdens het Nationaal Deltacongres 2015. De Heer & Co. transformeerde de technische beschrijvingen van de maatregelen in prettig leesbare teksten voor de waaier.

Een opdracht voor de kernteams Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en Deltaplan Hoge Zandgronden, via en samen met Wing.

bekijk de waaier