Website en dataloket Netwerk Ecologische Monitoring

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is een samenwerkingsverband van overheden en vrijwilligersorganisaties – zoals SOVON, de Vlinderstichting en FLORON – voor het verzamelen van gegevens over ontwikkelingen in de natuur. Onder het NEM vallen zo’n vijftien natuurmeetnetten. De telresultaten gaan naar het Centraal Bureau voor de Statistiek, die ze verwerkt tot indexen.

De Heer & Co. aan de slag

Voor de website van het NEM verzorgde De Heer & Co. samen met internetpartner YoungGuns het functioneel en grafisch ontwerp en de technische realisatie. Voor het design sloten we aan bij de huisstijl van het NEM. Ook redigeerden we de aangeleverde teksten. Na de bouw zijn we betrokken gebleven voor advies, doorontwikkeling en technisch beheer van de site.

Begin 2015 lanceerden we een dataloket waarmee het CBS alle resultaten van de natuurmeetnetten publiek kan ontsluiten. We ontwikkelden handige filters die de gebruiker de mogelijkheid geven om te selecteren op verschillende typen data, soortgroepen en geografie.