Tekstschrijver natuurcompensatie

Natuurcompensatie is een ingewikkeld onderwerp: bedrijven ervaren het als een kwelling en de natuur lijkt er nauwelijks bij gebaat. De Gegevensautoriteit Natuur ontwikkelde natuurcompensatie-nieuwe-stijl. Op basis van de enorme hoeveelheid informatie in haar Nationale Databank Flora en Fauna kan voor elke ruimtelijke ingreep worden bepaald hoeveel ‘natuurpunten’ die kost. Initiatiefnemers storten hiervoor een bedrag bij een compensatiebank die haar verzamelde middelen strategisch inzet om nieuwe natuur te realiseren. Dáár waar er behoefte aan is en op het moment dat de tijd er rijp voor is.

De Heer & Co. aan de slag

De Heer & Co. was schrijfhulp voor de Gegevensautoriteit bij het opstellen van discussienota’s en een publicatie over de nieuwe methodiek. De discussienota’s faciliteerden het gesprek over de aanpak met overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. Ook dachten we mee over het ontwerp van de methodiek om deze in zichzelf zo begrijpelijk en aansprekend mogelijk te maken. Communicatie vóóraan in het proces dus.