Relatiemagazine Wing werkt!

Het Wageningse bureau Wing begeleidt processen die bijdragen aan  de kwaliteit van de leefomgeving. Onderwerpen van projecten variëren van duurzame visserij en energietransitie tot regionale voedselcoöperaties en het samengaan van natuur en economie in de Eems-Dollard. Wing wilde een magazine uitgeven om te laten zien wat zij doet, ervaringen uit projecten te delen en de band met haar relaties te versterken.

De Heer & Co. aan de slag

In samenspraak met Wing ontwikkelden we een creatief concept en een redactieformule die aansluiten op de identiteit van het bureau en de propositie naar de markt. Ook de halfjaarlijkse uitgaven realiseerden we in nauwe samenwerking met het team van Wing. We dachten mee over de inhoudsopgaven, redigeerden alle teksten, maakten interviews, voerden de volledige eindredactie en verzorgden vormgeving en productiebegeleiding. Elke uitgave kreeg een thema, bijvoorbeeld het Deltaprogramma als transitieruimte, omgevingsgericht ondernemen, de netwerksamenleving en de biobased economy. Meer uitgaven van Wing werkt! kun je bekijken op het publishing platform Issuu.

Bij Wing zijn processen in ervaren en deskundige handen. En dát zie, lees en voel je in het magazine.

Mireille is een inspirerende en scherpe communicatieadviseur en het is plezierig samenwerken met haar. Ze is heel alert op de boodschap die we willen overbrengen en herinnert ons er telkens weer aan dat we vooral moeten denken aan het publiek. Wat willen zíj over Wing lezen en welke boodschap willen we dat hen bijblijft? Mireille hecht hierbij veel belang aan onze eigen identiteit en het overbrengen daarvan. Ze helpt ons die identiteit scherp te benoemen en consequent door te laten klinken in tekst, vormgeving en beeld van het magazine.

Suzan Klein Gebbink, hoofdredacteur Wing werkt!