Communicatie­adviseur Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen.

De wet wordt gemaakt bij de interdepartementale programmadirectie Eenvoudig Beter van IenM. Provincies, gemeenten en waterschappen zijn nauw betrokken, net als de belangenorganisaties. De vernieuwing van het omgevingsrecht is een enorme klus. De grootste wetgevingsoperatie sinds Thorbecke!

De Heer & Co. aan de slag

De Heer & Co. maakt als communicatieadviseur deel uit van het team Communicatie en Omgevingsmanagement van Eenvoudig Beter. We geven communicatieadvies en zorgen voor ontwikkeling en onderhoud van communicatiemiddelen. Voorbeelden: e-books, animaties, webinars, infographics en inrichting website. Ook schrijven we teksten voor e-books, informatiebladen en de website.