Website Drenthe in Feiten & Cijfers

De provincie Drenthe wil in heldere cijfers en woorden laten zien hoe de provincie ervoor staat op het gebied van mens, leefomgeving en economie. Hiermee wil ze het maatschappelijk debat en de politieke besluitvorming ondersteunen. Voor haar doel maakt Drenthe zo’n 75 graadmeters over maatschappelijke thema’s als natuur, gezondheid, verkeer & vervoer, arbeidsmarkt, bedrijvigheid, wonen en cultuur.

De Heer & Co. aan de slag

Binnen het Content Management Systeem van de provincie realiseerden we een zelfstandige website voor de graadmeters van Drenthe. In samenwerking met de beleidsmedewerkers van de provincie ontwikkelden en implementeerden we de structuur van de site en redigeerden alle teksten en figuren. ‘Transparantie’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘objectiviteit’ waren leidend voor de tone of voice en de look & feel van de site. Bij het formuleren van de boodschappen stuurden we op relevantie voor het maatschappelijk en politiek debat.

Vanaf de lancering voeren we de webredactie van de site en adviseren over doorontwikkeling. De graadmeters worden jaarlijks geactualiseerd en regelmatig worden ook nieuwe graadmeters toegevoegd. We maken infographics die de feiten en cijfers van verschillende graadmeters combineren tot samenhangende verhalen rond maatschappelijke thema’s zoals krimp en vergrijzing en energie. De graadmeters van het thema Leefbaarheid vormen ook de kern van de monitor Leefbaarheid Drenthe #01 die in 2015 in print verscheen.

In 2016 adviseerden we de provincie over de ontwikkeling van een dashboard met de belangrijkste graadmeters voor het beleid. Om de interne gedachtevorming te ondersteunen maakten we schetsen voor zowel een online versie als een print uitgave.

Mireille verzorgt voor ons de eindredactie van de website Drenthe in Feiten & Cijfers. Maar haar betrokkenheid gaat veel verder. Ze zorgt voor een kwaliteitsslag in de inhoud en de vormgeving. Haar vastberadenheid is soms nodig om van de diversiteit aan teksten een geheel te maken. Haar goede taalgevoel zorgt voor heldere teksten. Ze werkt gestructureerd waardoor het geheel overzichtelijk blijft. Ze blijft ons inspireren door het inbrengen van diverse ontwikkelingen op het gebied van websites en sociale media. De prettige samenwerking stimuleert ons en is een bron van energie om te blijven ontwikkelen.

Thea Harmelink, projectleider Drenthe in Feiten & Cijfers