Interviewserie Het Park van de Toekomst

In haar Natuurverkenning 2040 blikt het Planbureau voor de Leefomgeving een halve eeuw vooruit. Welke maatschappelijke veranderingen zullen zich tegen die tijd hebben voltrokken? Hoe beïnvloeden die de wensen rond natuur en de kansen om die natuur te realiseren?

De Heer & Co. aan de slag

In opdracht van het Planbureau verkende De Heer & Co. de toekomstige behoeften en kansen rond stedelijke natuur. Om de opdracht concreet en inspirerend te maken stelden we voor de verkenning uit te voeren in de vorm van een serie interviews over ‘Het Park van de Toekomst’. Als gesprekspartners kozen we ecologen, maar vooral ook sociologen, pedagogen, landschapsarchitecten, trendwatchers en dwarsdenkers.

Het Park van de Toekomst: groen toevluchtsoord voor de ‘urban victim’, het laatste bolwerk van biodiversiteit of bovenal de plek ‘where the boys meet the girls’ …?

Het project kreeg de nodige spin off. Op uitnodiging van het Vakblad Groen schreven we een artikel over het onderwerp. En voor een seminar Ontwikkelingsplanologie van hogeschool Van Hall Larenstein maakten we een PowerPoint-presentatie over Het Park van de Toekomst. Aan de hand van beroemde parken over de hele wereld verkennen spreker en publiek samen de functie van stadsparken in een verstedelijkende samenleving.