Interviewserie Balans van de Leefomgeving

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? Op 24 september 2012 werd de Balans 2012 gepresenteerd aan demissionair minister Schultz van Haegen.

De Heer & Co. aan de slag

‘Waar moet de overheid volgens ú op inzetten om de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen?’ Als bijdrage aan de Balans maakte De Heer & Co. een serie van 25 korte interviews rond deze vraag. Aan het woord kwamen opinion leaders en dwarsdenkers op het gebied van voedsel, water, energie, landelijk gebied en mobiliteit. De visies werden gepubliceerd als intermezzo’s in het boek en op de website van de Balans. Zo sloegen we een brug van de wetenschappelijke cijfers en analyses van het PBL naar de perspectieven van mensen op de grote maatschappelijke issues.