Communicatie­adviseur Natuurverkenning 2040

Met de Natuurverkenning 2040 keek het Planbureau voor de Leefomgeving ver vooruit naar de toekomst van natuur en landschap in Nederland. Welke toekomstbeelden zijn er? Wat kan het beleid doen om wenselijke toekomsten dichterbij te brengen? Het ministerie van Economische Zaken gebruikte de resultaten van de Natuurverkenning als inspiratiebron voor de Rijksnatuurvisie 2014 ‘Samen verder’.

De Heer & Co. aan de slag

De Heer & Co. ondersteunde de Natuurverkenning met communicatieadvies en realisatie van de mediamix, waaronder de website, een digitale nieuwsbrief (bekijk meer uitgaven in het archief), visualisaties en het persbericht over de beleidsaanbevelingen. Ons werk ging van start met een serie verkennende interviews met vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties om de omgeving van het project in kaart te brengen. Ter ondersteuning van workshops maakten we een serie ‘werkposters’ over de vier scenario’s van de Natuurverkenning: Vitale NatuurBeleefbare NatuurFunctionele Natuur en Inpasbare Natuur.

Op 26 januari 2012 vond het slotsymposium van het project plaats en werd de Natuurverkenning 2040 aangeboden aan staatssecretaris Bleker. Het werd een middag scherp debatteren over de noodzaak tot ‘een nieuw verhaal’ voor natuur en landschap in Nederland. De Heer & Co. was erbij en tekende voor de verslaglegging en de vormgeving van het verslag.

Voor de provincie Drenthe maakte het PBL in 2013 een uitwerking van de vier kijkrichtingen van de Natuurverkenning op provinciaal niveau. De Heer & Co. verzorgde de redactie van deze publicatie. De provincie gebruikte de verkenning als bouwsteen voor haar provinciale Natuurvisie.