Communicatie­adviseur Natuurlijk Kapitaal Nederland

De diensten die de natuur de mens biedt – ook wel ecosysteemdiensten genoemd – staan volop in de belangstelling. Denk maar aan bestuiving van landbouwgewassen door bijen en wateropvang in natuurgebieden. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen. Resultaat zijn handvatten voor bijvoorbeeld de verdere vergroening van het EU-Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de uitvoering van het Deltaprogramma en de aansturing van handelsketens van tropische grondstoffen.

De Heer & Co. aan de slag

De Heer & Co. ondersteunde Natuurlijk Kapitaal Nederland met communicatieadvies en realisatie van communicatiemiddelen. We schreven of redigeerden de teksten voor de website van het programma en coachten medewerkers bij het schrijven. Ongeveer eens per zes weken maakten we samen met het projectteam een digitale nieuwsbrief (bekijk meer uitgaven in het archief). Hiermee gaven we bekendheid aan het project, hielden geïnteresseerden op de hoogte van tussenresultaten en bereidden een goede landing van de eindresultaten voor.

Ook maakten we een doorlopende serie korte interviews over ecosysteemdiensten met mensen uit de praktijk. Tot slot dachten we mee over de strategie op social media, waar Natuurlijk Kapitaal Nederland een groot bereik kreeg.

Op 19 mei 2016 maakten we de impressie van het eindsymposium van Natuurlijk Kapitaal Nederland.

Ik werk al heel wat jaren met Mireille samen en kom elke keer bij haar terug. Ze maakt het verschil door haar combinatie van professionele en persoonlijke betrokkenheid bij natuur en de ervaring om met communicatie impact te genereren. Waarbij ze een uitstekend oog heeft voor nieuwe trends in de communicatie, de ontvankelijkheid daarvoor bij de doelgroep en ook niet onbelangrijk: of het bij onze organisatie past.

Als tekstschrijver haalt ze de kern uit complexe en omvangrijke input, vraagt door waar nodig en formuleert scherp.

Petra van Egmond, programmaleider Natuurlijk Kapitaal Nederland