Communicatie­adviseur Europese Nature Outlook

Dwars door Europa verschillen de motieven om natuur te behouden enorm. Van het beleven van ongerepte natuur tot het versterken van de identiteit van plekken en gemeenschappen. En van het duurzaam gebruiken van ecosysteemdiensten tot het behalen van economisch profijt.

Tegen de achtergrond van deze verschillende motieven ontwikkelt het Planbureau voor de Leefomgeving vier perspectieven op de toekomst van natuur en landschap in de Europese Unie. Daarmee willen de onderzoekers inspiratie bieden voor de strategische discussie over het natuurbeleid van de EU na 2020. Een uitdagend project in een tijd waarin het Europese natuurbeleid volop in de belangstelling staat door de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de mid-term review van de Europese Biodiversiteitsstrategie.

De Heer & Co. aan de slag

De Heer & Co. was als communicatieadviseur verbonden aan het project. Een heldere positionering van dit strategische project ten opzichte van de actuele beleidssporen was een van de communicatieve speerpunten. Goede informatievoorziening over de doelen, aanpak en voortgang van het project stonden daarom voorop. En natuurlijk zetten we de sterke punten van het project in de schijnwerpers: het werken met stakeholders uit heel Europa in de Stakeholder Dialogues en de innovatieve aanpak van de perspectieven.

Samen met het team van de Outlook realiseerde De Heer & Co. diverse communicatiemiddelen, waaronder de website, een flyer en nieuwsberichten.