Communicatie­adviseur AERIUS

AERIUS werd ontwikkeld als het rekeninstrument voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Maar de potentie van dit innovatieve instrument reikt veel verder. Het RIVM verkent wat AERIUS kan betekenen voor andere beleidsterreinen, zoals luchtkwaliteit, geluid en het nieuwe omgevingsstelsel. Ook wil het RIVM inspelen op de belangstelling voor AERIUS vanuit onze buurlanden.

De Heer & Co. aan de slag

De Heer & Co. maakte als communicatieadviseur onderdeel uit van het AERIUS team bij het RIVM. We droegen bij aan de ontwikkeling van een communicatiestrategie die de verbreding van AERIUS ondersteunt.

Als eerste product verscheen een Engelstalige brochure over AERIUS Monitor, op basis van een eerder gepubliceerd artikel in het Nederlandse Tijdschrift Lucht. Een mooi voorbeeld van contentcuratie: bestaande content, bewerkt voor gebruik in een andere omgeving.

Om internationaal mee te tellen, zijn wetenschappelijke publicaties onmisbaar. We maakten een publicatieplan met mogelijke artikelen, doelen, verhaallijnen en boodschappen. Samen met het ministerie van EZ en RIVM’ers schreven we de eerste paper. Het artikel werd gepubliceerd in het Engelstalige, peer-reviewed Journal for Nature Conservation.

Waar we kansen zagen, brachten we AERIUS onder de aandacht van de vakpers. Zo maakte het magazine iBestuur een dubbelinterview over AERIUS als geslaagd groot en risicovol ICT-project van de Rijksoverheid. Aan het woord: CIO Ric de Rooij van EZ en plaatsvervangend directeur Peter Munters van de directie Natuur & Biodiversiteit van EZ.