Aan de slag voor RIVM als communicatieadviseur AERIUS

29 februari 2016

AERIUS werd ontwikkeld als rekeninstrument voor de Programmatische Aanpak Stikstof. Maar de potentie reikt veel verder. Het RIVM verkent de kansen om AERIUS in te zetten voor nieuwe beleidsterreinen zoals luchtkwaliteit, geluid, het nieuwe omgevingsstelsel en ook internationaal.

De Heer & Co. gaat het RIVM ondersteunen met communicatie rond de verbrede inzet van AERIUS. Een mooi vervolg op drie jaar communicatie AERIUS & PAS voor het ministerie van EZ.

bekijk project