over

Waar kan De Heer & Co. je mee helpen?

De Heer & Co. is het communicatiebureau voor natuur en leefomgeving. Met effectieve communicatie helpen we onze opdrachtgevers om de doelen van hun groene project of organisatie te bereiken. We verkennen het speelveld en de spelers, geven strategisch advies en zorgen voor de uitvoering. Hoe wil jij je met je omgeving verbinden?

lees meer

nieuws

‘Natuurlijk kapitaal slaat brug tussen natuur en economie’

31 mei 2016

Op 19 mei presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving de resultaten en ervaringen van twee jaar praktijkonderzoek aan natuurlijk kapitaal. Wat kunnen natuur en economie voor elkaar betekenen en hoe kunnen overheden en bedrijven hier concreet mee aan de slag?

De Heer & Co. was vanaf de start van het project betrokken als communicatieadviseur en maakte nu de impressie van het symposium.

lees de impressie
bekijk project

Aan de slag voor RIVM als communicatieadviseur AERIUS

29 februari 2016

AERIUS werd ontwikkeld als rekeninstrument voor de Programmatische Aanpak Stikstof. Maar de potentie reikt veel verder. Het RIVM verkent de kansen om AERIUS in te zetten voor nieuwe beleidsterreinen zoals luchtkwaliteit, geluid, het nieuwe omgevingsstelsel en ook internationaal.

De Heer & Co. gaat het RIVM ondersteunen met communicatie rond de verbrede inzet van AERIUS. Een mooi vervolg op drie jaar communicatie AERIUS & PAS voor het ministerie van EZ.

bekijk project

Wel goed water geven!

01 december 2015

Een waaier met maar liefst 33 maatregelen voor voldoende schoon water op de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland, gelanceerd tijdens het Nationaal Deltacongres 2015. De Heer & Co. transformeerde de technische beschrijvingen van de maatregelen in prettig leesbare teksten voor de waaier.

Een opdracht voor de kernteams Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en Deltaplan Hoge Zandgronden, via en samen met Wing.

bekijk de waaier